Bokning av Pedesi Pörtti 

Jessica 0407267897

 

Kontakta styrelsen:                                            

Ordförande: Joakim Påvall                                                                                                       jocke_pavall@hotmail.com                                                                                                          Tel. 040 5187904

Viceordförande: Tommy Söderbacka                                                          tommy.soderbacka@gmail.com

 Kassör: Jessica Påvall                                                                                                            jesc_pavall@hotmail.com

Tel. 040 7267897 

                                      

Sekreterare: Ida Lillqvist

ida.lillqvist@gmail.com 

Tel. 045 2326787

 

Övriga i styrelsen:                                                                      

Johan Forsman                                                                                                                      jforsman6@gmail.com                                     

Johan Löv                                                                                                                        lillbyklacken@gmail.com                                                                                                     

                                                                                             

Faktureringsadress:
Strömsholmsvägen 89, 68570 Larsmo
Övrig post adresseras till:
Andra Ungdomsringen r.f. Strömsholmsvägen 89, 68570 Larsmo
Andra Ungdomsringen