Styrelsen för Andra Ungdomsringen r.f. 2020-2021

Ordförare: Joakim Påvall

Vice ordförare: Tommy söderbacka 

Sekreterare: Ida Lillqvist

Kassör: Jessica Påvall

 

Forsby bollklubb: Johan Forsman (ordinarie) och Matts Joskit (suppleant)

Lillby uf: William Häggman (ordinarie)) och Johan Löv (ordinarie),  Simon Skog  (suppleant)

Lappfors uf: -

Kållby samlingshus: Tommy Söderbacka (ordinarie) och Per-Erik Jansson (suppleant)

Purmo uf: Ida Lillqvist (ordinarie) Hanna Östman (suppleant)

Ytteresse uf: Jessica Påvall (ordinarie) Joakim Påvall (ordinarie) Jimmy Enlund (ordinarie) och Rasmus Ekstrand (suppleant)

Sundby uf: Tina Cederström (Suppleant åt Jessica Påvall)

Överesse uf: -

Styrelsen för Andra Ungdomsringen r.f. 2018-2019

Ordförare: Joakim Påvall

Vice ordförare: Tommy söderbacka 

Sekreterare: Ida Lillqvist

Kassör: Jessica Påvall

 

Forsby bollklubb: Johan Forsman (ordinarie) och Matts Joskit (suppleant)
Lillby uf: William Häggman (ordinarie) Simon Skog (ordinarie) och Johan Löv (suppleant)
Lappfors uf: -
Kållby samlingshus: Tommy Söderbacka (ordinarie) och Per-Erik Jansson (suppleant)
Purmo uf: Ida Lillqvist (ordinarie) Hanna Östman (suppleant)
Ytteresse uf: Jessica Påvall (ordinarie) Joakim Påvall (ordinarie) Jimmy Enlund (ordinarie) och Rasmus Ekstrand (suppleant)
Sundby uf: Tina Cederström (Suppleant åt Jessica Påvall)
Överesse uf: -

Styrelsen för Andra Ungdomsringen r.f. 2017-2018

Ordförare: Joakim Påvall

Vice ordförare: Tommy söderbacka 

Sekreterare: Ida Lillqvist

Kassör: Jessica Påvall

Forsby bollklubb: Johan Forsman (ordinarie) Mats Joskitt (suppleant)

Lillby uf: Johan Löv (ordinarie) William Häggman (suppleant)

Lappfors uf: Johnny Wik (ordinarie) William Stara (supplenat)

Kållby samlingshus: Tommy Söderbacka (ordinarie) Annika Mattson (suppleant)

Purmo uf. Ida Lillqvist (ordinarie) Hanna Östman (suppleant)

Ytteresse uf: Jessica Påvall (ordinarie) Joakim Påvall (ordinarie) Rasmus Ekstrand (suppleant åt Joakim)

Överesse uf. Jesper Ahlvik (ordinarie) Jonas Gunell (suppleant)

Sundby uf: Tiina Cederström (suppleant åt Jessica P)

 

Styrelsen för Andra Ungdomsringen r.f. 2016-2017:

Ordförande: Johan Forsman
Vice ordförande: Tommy Söderbacka
Sekreterare: Jessica Påvall
Kassör: Johnny Wik
Forsby bollklubb: Johan Forsman (ordinarie) Mats Joskitt (suppleant)
Lillby uf: Johan Lasén (ordinarie) Fredrik Häggman (suppleant)
Lappfors uf: Johnny Wik (ordinarie) William Stara (supplenat)
Kållby samlingshus: Tommy Söderbacka (ordinarie) Annika Mattson (suppleant)
Purmo uf. Ida Lillqvist (ordinarie) Minna Antus (suppleant)
Ytteresse uf: Jessica Påvall (ordinarie) Joakim Påvall (ordinarie) Rasmus Ekstrand (suppleant åt Joakim)
Överesse uf. Jesper Ahlvik (ordinarie) Jonas Gunell (suppleant)
Sundby uf: Tiina Cederström (suppleant åt Jessica P)
 
Styrelsen för Andra Ungdomsringen r.f. 2015-2016:

Ordförande: Johan Forsman, Forsby bk. Suppleant: Victor Jansson
Viceordförande: Tommy Söderbacka, Kållby samlingshus Suppleant: Annika Mattsson
Sekreterare: Sabina Mattjus, Purmo uf. Suppleant: Hans-Erik Ahlskog
Kassör: Johnny Wik, Lappfors uf, Suppleant: Daniel Häggman
Johan Lasén, Lillby uf. Suppleant: Fredrik Häggman
Joakim Påvall, Ytteresse uf. Suppleant: Jennie Enlund
Jesper Ahlvik, Överesse uf. Suppleant: Jonas Gunell                                                               Tiina Cederström, Sundby uf. Suppleant: Daniel Finnäs
 

Styrelsen för Andra Ungdomsringen r.f. 2014-2015:

Ordförande: Johan Forsman, Forsby bk. Suppleant: Victor Jansson

Viceordförande: Johan Lasén, Lillby uf. Suppleant: Fredrik Häggman

Sekreterare: Sabina Mattjus, Purmo uf. Suppleant: Hans-Erik Ahlskog

Kassör: Johnny Wik, Lappfors uf, Suppleant: Daniel Häggman

Tiina Cederström, Sundby uf. Suppleant: Janina Snellman

Joakim Påvall, Ytteresse uf. Suppleant: Jennie Enlund

Jesper Ahlvik, Överesse uf. Suppleant: Jonas Gunell

Ronny Ena, Kållby Samlingshus. Suppleant: Tommy Söderbacka

Andra Ungdomsringen